ChinaBizz.pl

Doradztwo ·Szkolenia ·Tłumaczenia

ChinaBizz.pl

China Business Consulting

SZKOLENIA

Najbliższe szkolenie:

 • Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych z firmami z Azji Wschodniej:
  przezwyciężanie trudności we wzajemnej komunikacji i współpracy.
 • g. 10:00 - 12:00 | 18 lipca | Warszawa | 95 zł/os

ZAPISY

 • NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Szkolenia mają na celu uwrażliwienie i zaznajomienie z szeroko pojętymi aspektami różnic kulturowych mającymi wpływ na prowadzenie negocjacji i współpracy biznesowej z firmami z Azji Wschodniej. Wzajemny szacunek oraz zrozumienie nawyków i oczekiwań drugiej strony zwiększa skuteczność negocjacji i współpracy stanowiąc podstawę do budowy wzajemnego zaufania.

 

 • PRAWO CHIŃSKIE

Szkolenia zaznajamiające z teorią i praktyką w zakresie chińskiego prawa gospodarczego i regulacji biznesowych:

 • umowy handlowe
 • regulacje eksportowo-importowe
 • rejestracja znaku towarowego
 • zakładanie firm i przedstawicielstw
 • patenty
 • CHIŃSKIE RYNKI FINANSOWE

Szkolenia dotyczące zasad i mechanizmów funkcjonowania chińskich rynków finansowych:

 • system bankowy
 • giełdy papierów wartościowych
 • giełdy surowcowe

Szkolenia z komunikacji międzykulturowej odbywają się w Warszawie w formie jednodniowych, dwugodzinnych warsztatów, w niewielkich 5-8 osobowych grupach. Pozostałe szkolenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i wymagają wcześniejszych ustaleń.

Firmy i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub wypełnienie formularza. Na Państwa wiadomość odpowiemy w ciągu jednego dnia.


Imię i Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy
Wiadomość*
Tytuł

Strona Główna